Kontakty

Investor

Povodí Berounky, svazek obcí

Ing. Miroslav Mach

starosta@mesto-domazlice.cz

Mandatář

Útvar koordinace evropských projektů

Ing. Václav Koubík

koubik@plzen.eu

Ing. Josef Havel

havel@plzen.eu

Správce stavby

 


Sdružení firem Mott MacDonald a AECOM

Ing. Václav Šesták

vaclav.sestak@tiscali.cz

Ing. Milan Vladyka

vladyka@vhp.cz

+420 379 792 318

Zhotovitel díla

Sdružení Čisté Domažlice

Informační telefonní linka:

Po - Pá 8:00 - 15:00

+420 728 348 441

Administrátor projektu

Ing. František Havelka

havelkaf@smp.cz

SMP CZ, a.s.

p. František Foltýn

foltyn@smp.cz

Ing. Martin Milerski

milerski@smp.cz

p. David Stieber

stieber@smp.cz

p. Lukáš Pilecký

pilecky@smp.cz

OHL ŽS, a.s.


p. Luboš Mengr

lmengr@ohlzs.cz

p. Jan Domažlický

jdomazlicky@ohlzs.cz

Ing. Jan Hejcman

jhejcman@ohlzs.cz

STRABAG a.s.

p. Martin Liška

martin.liska@strabag.com

p.Václav Haas

vaclav.haas@strabag.com

Provozovatel

CHVaK a.s.

hlášení poruch

379 792 311


Kontakty
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.