Únor 2012

V měsíci únoru byly zahájeny či pokračovaly stavební práce a dodávky na následujících částech projektu

3.2.1.    D.1 Domažlice – dostavba a rekonstrukce kanalizace

SO 3.09 Stoka B

 • Práce na rekonstrukci spojné šachty SŠ21 a Š405, obklad kynety a nástupnic čedičem.

SO 3.33 ČS 2

 • Založení objektu

SO 3.35 Stoka BS, BS-4

 • Práce na odbočkách pro domovní přípojky a na šachtách

 

3.2.2.    D.2 Domažlice - vodovod

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

SO 02

 • Propojování řadů.

SO 10

 • Dokončeno vystrojení vodovodní šachty.

SO 13 ŘAD SOV-4, SOV-5, SOVK-2, SOV-7, SOVK-3, SOVK-4, SOVK-1 - Vrbova

 • SOVK-2 : Zemní práce, propoj, pokládka a kompletace potrubí odboček pro domovní přípojky, celkem 27 bm.

SO 18

 • Zemní práce, pokládka a kompletace potrubí hlavního řadu včetně propojů a odboček pro domovní přípojky, celkem 16,4 bm.

 

3.2.3.    D.3 Domažlice – intenzifikace ČOV

Ve sledovaném období byly provedeny práce v rozsahu:

- SO, PS 3.53 Čerpací stanice a česlovna

 • Zednické práce
 • Betonářské práce
 • Bourací práce

-SO, PS 3.54 Lapák písku a jímka kalové vody

 • Betonářské práce
 • Práce na kompozitech

- SO, PS 3.55 Monoblok

 • Udržování hladiny spodní vody
 • Betonářské práce
 • Bourací práce
 • Práce na sanacích konstrukcí

-SO 3.57 Chemické hospodářství

 • Zásobování vodou

- SO 3.59 Úprava kalů a skladování

 • Elektro práce

-SO, PS 3.60 Kalové a plynové hospodářství

 • Bourací práce
 • Lešenářské práce
 • Zednické práce
 • Klempířské práce
 • Opláštění nádrže
 • Technologické práce

-PS 3.61 Plynová kompresorovna

 • Technologické práce

-SO, PS 3.62 Plynová kotelna

 • Bourací práce
 • Technologické práce

-PS 3.63 Kolektor, AT stanice

 • Sanační práce

-SO 3.64 Provozní budova

 • Zednické práce
 • Malířské práce

-SO 3.67 Úprava komunikací, terénní úpravy, oplocení

 • Práce na obnově komunikaci
 • Bourací práce
Únor 2012
Investor

Mandatář

Evropská unie

Správce stavby

Zhotovitel díla

Zhotovitel díla

Město domažlice

Svazek obcí

Povodí Berounky

Útvar koordinace evropských projektů

města Plzně, p.o.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí.